Centrul Diecezan Caritas Iasi
Astazi: Marti, 28 Iunie 2022Antidrog

Informatii pentru beneficiari:

Adresa: Iaşi – România, Strada Sărărie, nr. 134, Cod 700116, Cam. 9
Persoană de contact: Cătălin Asăvoaei

Tel: +40-232-210.085;
Fax: +40-232-217998;


Cine poate beneficia de serviciile oferite de programul antidrog al Centrului Diecezan Caritas?

Orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 12 şi 26 de ani care:
• a început să consume un drog legal sau ilegal şi doreşte să renunţe la acest consum;
• nu consumă droguri dar care are părinţii consumatori şi care este afectat indirect de acest comportament al acestora;
• este dependent de un anumit drog şi are nevoie de îndrumare către un specialist care l-ar putea ajuta din punct de
vedere medical;
• doreşte să obţină mai multe informaţii cu privire la legislaţia existentă în domeniul antidrog înainte de a solicita ajutor specializat;
• are prieteni consumatori de droguri şi doreşte să se implice în ajutarea acestora;

Alti beneficiari:

• Orice părinte care are copii consumatori de droguri şi doreşte să se implice în rezolvarea acestei probleme;
• Orice părinte care suferă abuzuri din cauza dependenţei soţului/soţiei de un anume drog legal sau ilegal, iar această stare se răsfrânge direct asupra copilului/copiilor;
• Orice părinte care are de suferit din cauza abuzului de droguri a copiilor;
• Orice cadru didactic/psiholog care doreşte să programeze sesiuni de informare adresate elevilor în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
Notă: În cadrul programului antidrog a Centrului Diecezan Caritas Iaşi serviciile sunt oferite beneficiarilor indiferent de etnie, convingeri politice, religie, status social, etc.

Cum pot beneficia de serviciile programului antidrog?

Orice persoană care doreşte să beneficieze de serviciile oferite în cadrul programului antidrog va solicita, prin telefon sau e-mail, o programare

Ce se întâmplă după ce sunt acceptat în program?

1. Odată acceptat în cadrul programului de ajutor social, un beneficiar va fi informat cu privire la:

• Limitele intervenţiei lucrătorului social;
• Drepturile pe care le are;
• Modul de programare a întâlnirilor şi regulile ce condiţionează o şedinţă de consiliere; • Protecţia de care beneficiază în cadrul programului prin respectarea confidenţialităţii şi a demnităţii umane;

2. După ce va fi informat cu privire la modalitatea de lucru şi tipul de sprijin primit, un beneficiar va semna un „Contract de Servicii Sociale”. Acest contract are rolul de a stabili clar limitele intervenţiei lucrătorului social, drepturile şi obligaţiile instituţiei Caritas şi ale beneficiarului, dreptul la confidenţialitate al celui din urmă.

Ce tip de suport pot primi?

• Consiliere psihosocială;
• Integrarea într-un grup de dezvoltare personală;
• Informare cu privire la prevederile legale ce ţin de domeniul antidrog sau legislaţia muncii în România;
• Îndrumare către un serviciu specializat în funcţie de forma de dependenţă şi drogul consumat;
• Suport şi îndrumare în vederea ocupării unui loc de muncă.

Evenimente

 »Curs de formare a voluntarilor Programul „Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03”

»Dezvoltarea personală, un domeniu de interes pentru tinerii din Iaşi»Seminar Antidrog-„Implicaţii bio-sociale ale consumului de droguri în rândul tinerilor din România” - Modul III

»Studiu sociologic cu privire la consumul de droguri

»Grupul Şcolar „Ştefan Procopiu” se implică în cadrul campaniei Antidrog

»31 Mai - Ziua internaţională de luptă împotriva fumatului

»Curs – Formare de operatori în domeniul alcoologiei – Metoda Hudolin

»Eveniment Cineforum- „Ziua Internaţională de luptă împotriva fumatului”.

»Invitaţie conferinţă antidrog

»Consumul de droguri în rândul studenţilor din Iaşi

»Implicarea Bisericii Catolice în lupta antidrog

»CAMPANIE DE INFORMARE - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN

»Grupuri de dezvoltare personală

»Invitaţie conferinţă antidrog

»Eveniment – Manual antidrog adresat tinerilor, părinţilor şi cadrelor didactice

»Invitaţie concert antidrog

»Voluntarii antidrog se implica in campania "Invata sa alegi viata!"

»Seminar antidrog pentru parinţi – Campania „Învaţă să alegi viaţa!”

»Campania antidrog “Învaţă să alegi viaţa!” la Darabani, Judeţul Botoşani

»Seminarul „Implicaţii bio-sociale ale consumului de droguri în rândul tinerilor din România”

» Galerie foto

» Finantatori/Parteneri/Colaboratori

Info voluntari:

Reper

În fiecare toamnă, în lunile septembrie şi octombrie, Biroul Antidrog al Centrului Diecezan Caritas Iaşi recrutează voluntari din rândurile studenţilor, a elevilor şi din comunitate pentru a-i implica în activităţi.

Scop

Voluntarii Biroului Antidrog sunt recrutaţi pentru a fi implicaţi în derularea campaniilor de informare cu privire la efectele consumului de droguri.

Activităţi derulate de un voluntar:

- Se deplasează în şcoli, licee şi facultăţi, unde susţin sesiuni de informare pentru tineri cu privire la efectele consumului de droguri;
- Se implică în organizarea de evenimente derulate de Biroul Antidrog si adresate comunităţii promoveand un stil de viaţă sănătos în detrimentul consumului de substanţe cu efect psihoactiv;
- Formează grupuri de iniţiativă antidrog şi caută să implice şi alţi tineri în cadrul acestora;
- Participă la traininguri de instruire organizate şi susţinute de specialişti ai Centrului Diecezan Caritas Iaşi;
- Reprezintă Biroul Antidrog la diferite întâlniri şi workshopuri ce au ca temă consumul/traficul drogurilor sau probleme legate de managementul voluntarilor;
- Se implică în redactarea materialelor/lucrărilor de specialitate ce au ca tema consumul de droguri sau legislaţia specifică deţinerii/traficului de stupefiante;
- Colectează materiale audio, video sau articole din mass media pe care le introduc în prezentările din cadrul campaniilor de informare şi prevenire a consumului de droguri;
- Se implică în atragerea de sponsorizări pentru organizarea diferitelor evenimente planificate;
- Participă la gale ale voluntarilor, implicându-se şi în organizarea acestora.

Cum pot să mă înscriu în programul de voluntariat?

Fiecare persoană care doreşte să facă parte din echipa de voluntari a Biroului Antidrog va trebui să completeze o fişă de înscriere la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi.

Care sunt beneficiile activităţii de voluntariat?

- Instruire privind implicaţiile consumului de droguri si efectele acestuia;
- Posibilitatea de a primi informaţii referitoare la dinamica şi metodele de lucru practicate într-o instituţie de asistenţă socială;
- Posibilitatea de a acţiona în beneficiul semenilor noştri şi satisfacţia dată de faptul că s-a acţionat pentru a face un bine;
- Integrarea într-o echipă tânără;
- Primirea de certificate de atestare a muncii depuse în cadrul programului de voluntariat şi de recomandări în cazul obţinerii de performante şi rezultate de excepţie;
- Participare la Şcoli de Vară şi traininguri organizate de Centrul Diecezan Caritas Iaşi sau de Confederaţia Caritas România.

Portretul voluntarului ideal

-Persoană care doreşte să fie de ajutor celor din jur;
- Persoană dinamică căreia îi place să lucreze cu tinerii;
- Persoană motivată de credinţa că suntem datori să-i ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin;
- Persoană care NU vine să voluntarieze doar pentru a-şi echivala numărul de ore obligatoriu pentru practica impusă de profesorii coordonatori din facultate;
- Persoană bine intenţionată care doreşte să se implice şi în dezvoltarea unor relaţii de prietenie cu ceilalţi colegi în vederea consolidării unei adevărate echipe;
- Persoană care îşi respectă angajamentele şi nu abandonează munca pe care a început-o;
- Persoană care propune soluţii şi prezintă idei fără a aştepta în permanenţă îndrumare şi idei din partea colegilor sau ale coordonatorului voluntarilor.

Echipa proiectului:

- Cătălin Asăvoaei> - Coordonator proiect
- Mariana Ursan - Asistent social


© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi