Centrul Diecezan Caritas Iasi
Astazi: Marti, 28 Iunie 2022

Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilităţi CRPD

Informaţii pentru beneficiari

Program cu publicul:
Marţi: 09 – 13
Joi: 12 – 16

Servicii de asistenţă socială acordate:
• Informare şi Consiliere

Prin consiliere se urmăreşte clarificarea problemelor cu care se confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în descoperirea resurselor proprii pentru a le soluţiona. Aceasta se realizează în cadrul unor întâlniri, care pot avea loc fie la sediul biroului fie la domiciliul clientului. Cei care pot beneficia de consiliere sunt persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora, precum şi organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul muncii cu personele cu dizabilităţi.

• Promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi lobby
Scopul muncii de promovare este de a sprijini persoanele cu dizabilităţi în lupta lor pentru asigurarea drepturilor şi îmbunătăţirea lor, prin influenţarea politicilor sociale din domeniu şi a administraţiei, prin îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu dizabilităţi şi reprezentarea problemelor lor la nivelul diferitelor foruri. Formele prin care se urmăreşte realizarea acestui scop pot fi campanii, evenimente, acţiuni în colaborare cu mass-media, colaborare cu instituţii, familii.

• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi
În cadrul programului integrarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează prin acţiuni cum ar fi: campanii de informare şi sensibilizare, organizare de activităţi cu şi pentru persoanele cu dizabilităţi, cursuri pentru părinţi, aparţinători ai persoanelor cu dizabilităţi şi specialişti, campanii de advocacy, organizarea şi derularea de activităţi împreună cu persoanele fără dizabilităţi.

• Acordarea de servicii de recuperare kinetoterapeutică Persoanele cu dizabilităţi beneficiază gratuit de servicii de kinetoterapie la domiciliu ce sunt oferite de către studentii voluntari ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie si Motricitate Speciala, din cadrul Universităţii “Alexandru I. Cuza” Iaşi supervizati de kinetoterapeutul coordonator implicat în proiect. Serviciile urmăresc sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în procesul de recuperare activă. Kinetoterapeutul stabileşte şi realizează un plan kinetoterapeutic individual pe baza unei cereri şi a recomandării medicale, asigură consilierea beneficiarilor şi a familiilor acestora în domeniul kinetoterapiei la domiciliu.

• Organizarea şi derularea de grupuri de terapie de grup
Scopul grupurilor de suport este ca membri săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experienţa lor proprie, de a lupta împreună pentru drepturile lor. Membrii unui grup de suport pot să fie persoane cu dizabilităţi, părinţii/aparţinătorii acestora, profesionişti care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, grupuri/organizaţii care au aceleaşi interese.

• Formare/perfecţionare
Organizarea de cursuri de formare pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor cu scopul refacerii şi/sau dezvoltării capacităţilor acestora pentru depăşirea situaţiilor de nevoie. Acest serviciu urmăreşte şi organizarea de cursuri pentru specialiştii care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor.
Procesul de formare/perfecţionare se axează în principal pe însuşirea unor abilităţi practice, utile în asistenţa socială eficientă a persoanelor cu dizabilităţi.

• Voluntariat Munca cu voluntarii în carul birourilor C.R.P.D. se realizează în scopul sprijinirii activităţii coordonatorilor şi pentru a oferi sprijin adiţional în derularea serviciilor C.R.P.D. Voluntari pot să fie orice persoane dornice să ajute, care au abilităţile necesare pentru a desfăşura o astfel de activitate, respectând valorile promovate de către programul C.R.P.D.

Servicii oferite: - informare asupra legislaţiei şi modului de solicitare a facilităţilor acordate prin lege;
- acordarea asistenţei în obţinerea de proteze, orteze şi de diferite materiale/aparate compensatorii, servicii terapeutice;
- informare privind serviciile de asistenţă socială existente pentru persoanele cu dizabilităţi;
- acordarea de servicii de recuperare kinetoterapeutică;
- crearea şi întreţinerea unei baze de date privind serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi;
- consiliere de specialitate a persoanei cu dizabilitate si familiei acesteia;
- organizarea şi derularea de grupuri de terapie de grup;
- organizarea si sprijinirea grupelor de parinti cu scop de autosprijinire si sustinere;
- organizarea cursurilor de formare ;
- promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi în fata diferitelor autoritati;
- organizarea unor manifestari, actiuni si activitati cu si pentru persoane cu dizabilităţi si familiile lor cu scopul recreerii si largirii retelei sociale;
- mediatizarea serviciilor destinate persoanei cu dizabilitate si influentarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare si acordarea sanselor egale.

Date de contact: Str. Sărărie 134, Iaşi, 700454
Telefon: 0232.410076
Fax: 0232.217998
e-mail: contact@caritas-iasi.ro

Coordonator Program CRPD: Dănuţ Cojocariu

Coordonator Voluntari, asistent social: Tereza Andrici

Evenimente

 Şah mat! ... de ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
Concurs de şah
„Dimineaţa la cafea”
Expoziţie de desen, pictură şi fotografie "Mobilitate în iarnă"
Prezentarea rezultatelor proiectului „Perfecţionare şi Orientare în Tehnologia Informaţiei (POŢI)”
Invitaţie la teatru
„Chiriţa în balon”
„Chiriţa în balon”
„Chiriţa în balon” – din nou pe scenă!!
„Dimineaţa la cafea” - în aer liber
„Chiriţa în balon” din nou pe scenă
Schimb de experienţă: “Dimineaţa la cafea” – “Să-i educăm iubindu-i”
Schimb de experienţă: “Dimineaţa la cafea” – “Să-i educăm iubindu-i”
“Moda şi Calculatorul ”
“Moda şi Calculatorul - Învăţând cu zâmbetul pe buze”
Servicii de kinetoterapie gratuite la domiciliu
Concurs de pescuit pentru persoane cu dizabilităţi
“Dimineaţa la cafea” revine
Importanţa kinetoterapiei în recuperarea activă
"Moda şi Calculatorul" la final
O inima cu 4851 de batai – un nou record mondial!
Christmas bazar la Continental
PUTEM FI CINE NE DORIM SĂ FIM!
Mobilitate in iarna
20 ianuarie 2009

» Galerie foto

» Donatori

» >>>FORUM<<<

Info voluntari:

Coordonator voluntari:Tereza Andrici

Activităţile efectuate de voluntarii BACH Iaşi:
- consiliere psiho-socială;
- realizarea de anchete sociale;
- meditaţii cu beneficiarii proiectului- copii cu dizabilităţi;
- implicarea în organizarea diverselor acţiuni sau evenimente adresate beneficiarilor;
- distribuirea de materiale informative pentru mediatizarea a diverselor activităţi şi servicii derulate de către proiectul BACH Iaşi.

Echipa proiectului:

- Dănuţ Cojocariu: Coordonator proiect
- Tereza Andrici: Coordonator voluntari, asistent social.B.A.C.H. BACAU

Biroul de Asistenta si Consiliere pentru persoane cu Handicap

Informatii pentru beneficiari:

Program cu publicul:
Luni: 08 – 16 Caritas Bacău
Marţi: 08 – 12 Primăria Bacău
12 - 16 Caritas Bacău
Miercuri: 08 – 12 Primăria Bacău
12 - 16 Caritas Bacău
Joi: 08 – 12 Primăria Bacău
12 - 16 Caritas Bacău
Vineri: 08 – 16 Caritas Bacău

Adresa:
Calea Moldovei, nr. 9, Bacău
Tel/fax 0040-234-581661

Servicii oferite:
- informare asupra legislaţiei şi modului de solicitare a facilităţilor acordate prin lege;
- acordarea asistenţei în obţinerea de proteze, orteze şi de diferite materiale/aparate compensatorii, servicii terapeutice;
- informare privind serviciile de asistenţă socială existente pentru persoanele cu dizabilităţi;
- crearea şi întreţinerea unei baze de date privind serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi;
- consiliere de specialitate a persoanei cu dizabilitate si familiei acesteia;
- organizarea si sprijinirea grupelor de parinti cu scop de autosprijinire si sustinere;
- organizarea cursurilor de formare ;
- promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi în fata diferitelor autoritati;
- organizarea unor manifestari, actiuni si activitati cu si pentru persoane cu dizabilităţi si familiile lor cu scopul recreerii si largirii retelei sociale;
- mediatizarea serviciilor destinate persoanei cu dizabilitate si influentarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare si acordarea sanselor egale.


Info voluntari:


Coordonator proiect: Celina Doboş

Activităţile efectuate de voluntarii BACH Bacău:
- consiliere psiho-socială;
- realizarea de anchete sociale;
- implicarea în organizarea diverselor acţiuni sau evenimente adresate beneficiarilor;
- distribuirea de materiale informative pentru mediatizarea a diverselor activităţi şi servicii derulate de către proiectul BACH Bacău.

Echipa proiectului:

- Coordonator proiect: Celina Doboş
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi