Centrul Diecezan Caritas Iasi
Astazi: Marti, 28 Iunie 2022


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

  Vom pastra datele dumneavoastra in siguranta si vom monitoriza periodic metodele noastre pentru a incerca sa punem in aplicare cele mai bune practici de abordare. Aceasta Politica de Confidentialitate descrie modul in care colectam, folosim si divulgam informatiile pe care ni le furnizati. Va rugam sa va asigurati ca ati citit intreaga Politica de Confidentialitate inainte de folosirea site-ului sau inainte de a ne transmite informatii.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Centrul Diecezan Caritas Iasi are obligatia de a utiliza datele personale ale beneficiarilor programelor sale, ale voluntarilor, colaboratorilor si partenerilor sai, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

  Centrul Diecezan Caritas Iasi este operator inregistrat sub nr.16622 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Date personale furnizate:
Acestea sunt informatiile pe care dumneavoastra le furnizati in cunostinta de cauza, de obicei pentru un scop explicit. Aceasta informatie va fi pastrata in siguranta si va fi folosita doar pentru scopul in vederea caruia ne-ati dat permisiunea.
Ocazional putem sa va cerem permisiunea de a folosi informatiile pentru alte scopuri, insa puteti oricand refuza aceasta solicitare.
Datele dvs. personale colectate si inregistrate de catre Centrul Diecezan Caritas Iasi sunt destinate utilizarii in desfasurarea activitatii sale caritabile de catre toate programele sale si din acest motiv pot fi comunicate urmatorilor destinatari: persoanei vizate / reprezentantilor legali ai acesteia, partenerilor contractuali ai Centrului, autoritatilor publice centrale / locale, societatilor bancare (in situatiea in care se deschide un cont in numele beneficiarului), caselor de asigurari de sanatate judetene, institutiilor cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor. Asadar, principalul scop pentru care colectam date personale este acordarea de servicii de protectie si asistenta sociala. In unele cazuri scopul poate tine de marketing /publicitate, in acest din urma caz veti fi informati si intotdeauna vi se va acorda posibilitatea de a va exercita dreptul de optiune.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001, Centrul Diecezan Caritas Iasi are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana.
In conformitate cu prevederile art.12-15 din Legea nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea lor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Centrului Diecezan Caritas Iasi cu o cerere scrisa, datata si semnata (conform modelului de mai jos)
Pe de alta parte, daca este vorba de e-mailuri primite de la institutia noastra, in situatia in care nu mai doriti sa primiti, trimiteti-ne un email cu subiectul „dezabonare” la adresa: contact@caritas-iasi.ro

Legislatie nationala relevanta:

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata ulterior; Ordonanta de urgenta nr. 36 din 09/05/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de catre România a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

CERERE(Model) download

Subsemnatul(a)______________________________________, domiciliat(a) in localitatea ______________, str. ___________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, judet _________, identificat cu CI/BI seria____ nr. _________, eliberat la data de ___________, de catre______________, C.N.P. _____________va aduc la cunostinta urmatoarele:

(Descrieti, pe scurt, motivul care determina exercitarea dreptului de interventie, in ceea ce priveste datele personale).

In sensul celor prezentate, solicit, in temeiul dispozitiilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, rectificarea /actualizarea /blocarea sau stergerea datelor personale cu privire la________________________.
Totodata, doresc ca informatiile privind masurile luate de catre organizatia dumneavoastra sa fie comunicate prin _________________(specificati modalitatea de transmitere dorita: , la urmatoarea adresa ________________.

Data__________
Semnatura_____________© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi