Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Centrul de resurse pentru incluziune socială

Bacoanu Gema-Manager proiect

Ursan Mariana- Asistent manager

Puiu Nadia- Responsabil financiar

Biciuşcă Lidia- Consilier juridic

Martoncă Mihaela- Expert achiziţii publice

Enache Liliana- Expert contabil

Bişoc Loredana- Secretar

Haldan Oana- Coordonator Departament „Resurse umane”

Tamaş Diana- Coordonator Departament „Formare”

Dogariu Antonina- Coordonator Departament Monitorizare şi Evaluare SIS

Condac Mihaela- Asistent Coordonator Departament „Politici şi Comunicare”

Asăvoaei Cătălin- Coordonator Departament „Politici şi Comunicare”

Cojocariu Dănuţ- Coordonator Departament „Economie socială”

Toma Răzvan- Coordonator Departament „Voluntariat”

Ioniţă Andrei- Coordonator „Departament Administraţie internă”

Huzum Radu- Grafician

Bişoc Dragoş- Specialist IT


 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi