Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Descrierea proiectului

  Reţeaua de incluziune socială pe piaţa muncii a fost înfinţată în cadrul proiectului strategic european cu acelaşi nume, implementat în parteneriat pe durata a trei ani de catre organizaţiile Centrul Diecezan Caritas Iaşi Caritas Alba Iulia îgrijire la Domicili şi Caritas Diecezan Munster (Germania).

  Activitaţile şi serviciile oferite îcadrul reţelei au scopul de a facilita incluziunea sociala pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi sunt furnizate şapte localitaţi din Regiunile Nord-Est şi Centru ale României staţii de incluziune sociala situate în Sabaoani (jud. Neamt), Oneşti (jud. Bacau), Huşi (jud. Vaslui), Suceava (jud. Suceava), Cârţa (jud. Harghita), Filiaş (jud. Harghita) precum şi în cadrul unui Centru de Resurse pentru Incluziune Sociala situat Iaşi.

Obiective şi rezultate vizate pentru intervalul 2011 - 2013:
- Înfiinţarea unei reţele de 6 Statii de Incluziune Sociala S.I.S., patru în Regiunea NE şi doua în Regiunea Centru.
- Înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Incluziunea Socială C.R.I.S. în Iaşi.
- Specializarea a 35 de profesionişti cu privire la implementarea programelor de incluziune sociala pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în cadrul a doua stagii de formare organizate în România şi Germania.
- Consiliere socio-profesională pentru 1200 de persoane vulnerabile, precum şi membrilor familiilor persoanelor dependente.
- Calificarea a 560 de persoane, 240 de îngrijitoare batrâni la domicili, 240 de îngrijitoare de copii, 40 de tâmplari şi 40 maseuri.
- Crearea a 8 locuri de munca prin angajarea, din rândul beneficiarilor, a şase îgrijitoare batrâni la domiciliu şi a doi maseuri din rândul persoanelor cu dizabilitaţi.
- Oferirea de îngrijire socio-medicala pentru 180 de persoane dependente în fiecare lună în cadrul celor 6 staţii de incluziune sociala.
- Sensibilizarea a 1500 de persoane în urma derularii unui numar de 3 campanii de promovare a voluntariatului în activitaţi dedicate integrarii pe piaţa muncii a persoanelor.
defavorizate cu denumirea Un milion de stele. În fiecare an va fi organizată câte o campanie simultan în 8 locaţii din Regiunile NE şi Centru şi la partenerul transnaţional.

Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale şi domeniul major de interventie 6.2Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi