Centrul Diecezan Caritas Iasi  Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

"Mâine în propriile mâini”


Centrul Diecezan Caritas Iași,  a organizat în perioada 1-2 octombrie 2013, seminarul cu tema „Importanța implicării actorilor locali în dezvoltarea programelor de incluziune socială pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile”.

La acest eveniment au fost prezenți Excelența Sa, Dr. Felix Genn, Episcop diecezan de Münster, Excelența Sa, Mons. Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iași, Preot Dr. Klaus Winterkamp, președinte Caritas Münster, Heinz-Josef Kessmann, vicepreședinte Caritas Germania și director Caritas Münster, precum și Nicolae Anușcă, președintele Confederației Caritas România.

Seminarul, organizat în cadrul proiectului „Rețea de incluziune socială pe piața muncii” a avut ca obiective creșterea profesionalismului colaboratorilor din domeniul incluziunii sociale prin prezentarea de schimburi de experiență si modele de bune practici între organizații din țară și străinătate implicate în domeniul incluziunii pe piața muncii a persoanelor defavorizate, precum și responsabilizarea autorităților locale și centrale cu privire la acest domeniu.

Prima zi a seminarului a cuprins vizite pe teren la două Stații de Incluziune Socială. 12 specialiști din Germania, veniți pentru acest eveniment, au vizitat Stațiile de Incluziune Socială din Săbăoani și Huși, au avut întrevederi cu autoritățile locale și au vizitat familii asistate în cadrul proiectului.

A doua zi, 2 octombrie, seminarul s-a desfășurat la Hotel Unirea, Iași, unde au avut loc prezentări și workshop-uri la care au participat aproximativ 100 de specialiști în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Seminarul a fost deschis de către directorul Centrului Diecezan Caritas Iasi, pr. Egidiu Condac, cu o scurtă prezentare a proiectului Rețea de Incluziune Socială pe Piața Muncii, precum și a efortului susținut al întregii echipe a proiectului – Centrul Diecezan Caritas Iași, Caritas Alba Iulia și Caritas Münster.
Episcopul Petru Gherghel a prezentat celor prezenți la seminar implicarea Bisericii Catolice în activități sociale în România.
Episcopul Felix Genn a subliniat importanța activităților sociale din cadrul Bisericii Catolice prin Caritas ca având o mare contribuție la dezvoltarea societății în Germania.

Din partea instituțiilor guvernamentale a fost prezentă d-na Janeta Rădulescu, auditor la AJPIS și Doina Carstoiu din partea DGASPC.  A fost subliniată importanța proiectelor desfășurate de Asociațiile și Fundațiile din Iași, pentru creșterea calității vieții oamenilor care provin din medii sociale defavorizate. D-na Rădulescu a apreciat contribuția pe care a avut-o Centrul Diecezan Caritas Iași prin activitățile de formare, consiliere și de incluziune pe piața muncii a persoanelor defavorizate, prin proiectul european implementat în ultimii trei ani.

Au fost prezentate modele de bună practică în incluziunea socială dezvoltate de Asociația Alături de Voi, Fundația Solidaritate și Speranță precum și de Confederația Caritas România.

            În a doua parte a zilei, echipele formate din specialiști din România și Germania, au lucrat în trei workshop-uri, cu scopul de a dezvolta noi proiecte bazate pe modele de bună practică prezentate de colegii de la Caritas Mănster.

            Câteva concluzii ale seminarului:

- centrele de formare profesională trebuie să aibă ca obiectiv finalitatea procesului educativ, adică incluziunea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, punând accent atât pe formare dar și pe consiliere;
- pentru incluziunea socială sunt necesare proiecte de asistență pentru integrare ocupațională a tinerilor cu nevoi speciale;
- în procesul de integrare pe piața muncii este necesară susținerea tinerilor în transferul acestora de la școală la un loc de muncă;
- este necesară o colaborare strânsă între școli, centre de formare profesională, părinți și organizații specializate în educație și formare în vederea depistării din timp a tinerilor cu nevoi speciale;
- pentru a avea proiecte de succes în integrarea pe piața muncii a tinerilor, șomeri de lungă sau scurtă durată, este necesară o legislație corespunzătoare dar și o piață a forței de muncă dinamică, capabilă să ofere locuri de muncă. 

Evenimentele organizate de Centrul Diecezan Caritas Iași s-au încheiat pe 3 octombrie 2013 când a avea loc conferința de închidere a proiectului european „Rețea de Incluziune pe Piața Muncii”, cu prezentarea rezultatelor obținute în cei trei ani de implementare.      

Proiectul „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul axei prioritare “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2 “ „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

 

Mihaela Condac
Dep. Politici și Comunicare

Galerie Foto


 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi