Centrul Diecezan Caritas Iasi  Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Final de proiect


Centrul Diecezan Caritas Iași a organizat în data de 3 octombrie 2013, conferința de presă dedicată închiderii proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249– “Rețea de incluziune socială pe piața muncii”.

În cadrul conferinței de presă au fost prezentate obiectivele, activităţile și rezultatele obținute în cadrul  proiectului, derulat pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1 ianuarie 2011.

 Proiectul a fost o adevărată provocare pentru Caritas - pornind de la munca de birou -ședințe decizionale, alcătuirea și acreditarea cursurilorlor de formare, selectarea beneficiarilor și derularea modulelor de calificare, întocmirea actelor, completarea fișelor tehnice, raportări, și încheind cu partea cea mai frumoasă și mai motivantă aceea a interacțiunii cu beneficiarii din comunitate, unde am simțit direct și de aproape problemele lor și am încercat să oferim soluții.

 Toată munca depusă de echipa proiectului a fost pentru oameni, acei oameni care din diverse motive au nevoie de sprijin.  Așa cum spunea și directorul Centrului Diecezan Caritas Iași, pr. Egidiu Condac în deschiderea conferinței: „În activitățile realizate în acest proiect am putut întrevedea elemente din Învățătura Socială a Bisericii cum ar fi: a pune în primul plan demnitatea omului ca și creatură a lui Dumnezeu, chemat la participare socială,  încurajarea la implicare socială în favoarea binelui comun prin formare și  consiliere, educație pentru muncă, implicarea comunităților locale conform principiului subsidiarității, promovarea solidarității și a voluntariatului”.

Proiectul a fost implementat în Regiunea NE și Centru, având ca partener național Asociația Caritas Alba Iulia. Prezent la conferință, directorul Marton Andras s-a referit la importanța colaborării între cele două Asociații Caritas, partenere în proiect, efectele pozitive în dezvoltarea comunităților în care au fost organizate cursuri de formare profesională precum și servicii de asistență și consiliere socio-profesională. Tematica incluziunii sociale a fost întotdeauna prezentă și considerată ca un pas progresiv necesar în activitatea asociațiilor Caritas în special și în societate în general. Orice caz individual de sărăcie, de precaritate socială, are efect în întrega comunitate.

Valoarea adăugată a proiectului a fost adusă de partenerul transnațional – Caritas Munster, Germania. Directorul Asociației, Hainz-Josef Kessmann a subliniat plusul de valoare adus prin schimburile de experiență și a modelelor de bune practici între echipele din cele două țări. Aceste modele ne pot inspira și la alte tipuri de proiecte și acțiuni eficiente pentru a veni în sprijinul omului de astăzi, deseori pus în fața unor multitudini de posibilități, fără însă a fi capabil să aleagă pe cele mai potrivite pentru el sau nepregătit de a găsi singur pârghiile pentru a-și clădi un viitor stabil și autonom.

Rezultatele obținute de-a lungul celor trei ani de implementare, prezentate de managerul proiectului, Gema Bacoanu ne încurajează că tot efortul nostru nu a fost în zadar. Rezultatele în cifre o confirmă:

        180 de persoane dependente au primit îngrijiri medico-sociale la domiciliu, permiţând astfel membrilor familiilor acestora participarea pe piața muncii;
       239 de persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială au beneficiat de îngrijire socio-medicală în vederea facilitării reintegrării pe piața muncii;
       1700 persoane vulnerabile au beneficiat de servicii de asistență și consiliere socio-profesională.
       378 persoane calificate în meseria Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 254 în regiunea NE și 124 în regiunea Centru;
       433 persoane calificate în meseria Îngrijitoare copii – 257 în regiunea NE și 176 în regiunea Centru;
       33 persoane calificate în meseria Tâmplar universal, din care 14 sunt tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecţie a copilului și 5 persoane cu dizabilități;
       71 persoane calificate în meseria Tehnician maseur, din care 61 sunt persoane cu dizabilități;

        din totalul de 918 persoane certificate, 56 au găsit un loc de muncă ca urmare a serviciilor integrate oferite în cadrul proiectului.

 

Cantitatea fără calitate este însă ca o formă fără conținut! De aceea, în încheiere, voi prezenta un scurt citat dintr-o scrisoare primită de la un beneficir, absolvent al cursului de calificare de tehnician maseur:

 “Oricine poate să modeleze un obiect iar, atunci când creația nu este înțeleasă de toți, poate fi considerată o formă de artă abstractă; dar să găsești niște profesioniști care să modeleze oameni, mai rar. Felicitări celor ce au avut inițiativa de a organiza acest curs de technician-maseur, precum și celor cu ajutorul cărora s-a reușit acest lucru... Se spune că nu este grav că-ți dă drumul Dumnezeu din mâini și cazi, ci că nu are cina să te prindă. Poate din cauza asta simțim nevoia de a îmbrățișa și a fi îmbrățișați (este o dovadă de iubire); uneori primim, alteori oferim. Toți cei implicați în acest proiect, prin profesionalismul de care au dat dovadă, au oferit mai mult decât un sprijin!”

 Mulțumim întregii echipe și tuturor celor care ne-au sprijinit în demersul nostru de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor!

 

 Mihaela Condac

Dep. Politici și Comunicare Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi