Centrul Diecezan Caritas Iasi  Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lansare proiect de înființare a Centrelor privind Incluziunea Socială a grupurilor vulnerabile


 „Asociatia Institutul pentru Politici Sociale in parteneriat cu Asociatia Vasiliada, Fundaţia Solidaritate si Speranta, Asociatia Pro Tinerete Alba Iulia, Fundatia Filantropia Timisoara, Parohia Reformata Bistrita, Asociata Glasul Romilor Pro-Europa, Asociatia Partida Romilor "PRO-EUROPA", anunta lansarea proiectului „Centrele de Incluziune Sociala - oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile”.

Proiectul se desfasoara  in 8 regiuni ale tarii in perioada septembrie 2010 - august 2013 si urmarește promovarea de masuri specifice pentru facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Sociala).

Centrele infiintate vor oferi servicii specializate in consiliere si formare profesionala, asistenta sociala si asistenta psihologica. Aceste servicii vor fi acompaniate de activitati de cercetare  in domeniul si de campanii pentru promovarea voluntariatului, a egalitatii de sanse si a formelor alternative si flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.


 
Persoane de contact:

 Marius Ionita - Coordonator PR: 0040724.397.334 sau mariusiionita@gmail.com

Mihaela Cazan – Presedinte : 0040723.313.216 sau ips.romania@gmail.com

 

Sursa: www.asociatiavasiliada.ro (Comunicat de presă)


 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi