Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Parteneri:

Asociatia Caritas Alba Iulia Ingrijire la Domiciliu

Caritas Îngrijire la Domiciliu este parte integrantă a organizaţiei Caritas Alba Iulia ca filiala acesteia, cu personalitate juridică, înfiinţat în 2005, înregistrat la Judecătoria din Miercurea Ciuc cu numărul 63/2005.
Organizaţia Caritas Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală non-profit, de utilitate publică înfiinţată în baza Legii nr. 21/06.02.1924 de Arhiepiscopia Romano Catolică din Alba Iulia şi înregistrată la Judecătoria Alba Iulia cu numărul 170/PJ/1990.
Principalele activităţi ale organizaţiei Caritas Îngrijire la domiciliu sunt:
• îngrijire la domiciliu după o perioadă de spitalizare;
• servicii de suport;
• servicii de bază;
• organizare de cursuri de perfecţionare, calificare şi recalificare acreditate în cadrul formării profesionale a adulţilor în profesiile, specialităţile specifice activităţii pentru colaboratori şi alte persoane interesate.

Intră pe pagina web a partenerului
Caritasverband für die Diözese Münster e.V.

Obiectul de activitate al Diecezei Munster are următorul cuprins:
a. Asistenţă socială complexă în domeiul educaţiei pentru copii şi tineri defavorizaţi.
b. Asistenţă socială şi participarea la reabilitarea persoanelor cu handicap;
c. Proiecte medicale şi sociale, farmaceutice;
d. Asistenţă socială pentru persoanele în vârstă, aflate în dificultate;
e. Asistenţă socială pentru familii si persone aflate în dificultate;
f. Activităţi de incluziune pe piaţa muncii pentru grupuri defavorizate;
g. Furnizare de formare profesională.
Caritas Münster derulează 15 proiecte şi organizaţii în domeniul incluziunii pe piaţa muncii şi a formării având peste 600 de angajaţi.

Intră pe pagina web a partenerului

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi