Centrul Diecezan Caritas Iasi

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Săbăoani

Frenţoaia Daniela-Coordonator Staţie de Incluziune Socială

Ilieş Iuliana- Asistent social

Bejan Otilia- Asistent medical


 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi